HOME > 고객지원 > 뉴스 
 
 
Untitled Document
뉴스
  제목   : ISO14001:2004 환경경영시스템인증
닉네임 : 김영호 등록일 : 2010-11-02 10:43:11 조회수 : 3802

<ISO 14001:2004 환경경영시스템 인증>

1. 인증번호 : 18261

2. 최초발행일 : 2010.10.01

3. 인증만료일 : 2011.11.01

4. 인증기관 : IAF

5. 심사기관 : (주)브이앤제트인증원(담당심사원 : 박관순)