HOME > 고객지원 > 뉴스 
 
 
Untitled Document
뉴스
  제목   : Inno-Biz 재지정
닉네임 : 김영호 등록일 : 2010-11-02 10:34:33 조회수 : 3770

< 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 재지정 >

1. 인증번호 : 제 R7061-3827호

2. 발급일자 : 2010년 10월 29일

3. 유효기간 : 2010.11.01 ~ 2013.10.31

4. 등급 : A

5. 발급기관 : 중소기업청

6. 심사기관 : 부천기평(담당 : 김수진대리)